Zajednica skrbi

Projekt Zajednica skrbi približio se svom kraju.

Naš prvi EU projekt proveli smo u partnerstvu s Udrugom CTK Rijeka, Udrugom Muzikopter, Gradom Rijekom, Gradskim kazalištem lutaka Rijeka, Gradskom knjižnicom Rijeka te Gradskom knjižnicom i čitaonicom Viktor Car Emin Opatija. Hvala našim partnerima što su nam dali vjetar u leđa, i hvala svim sugrađankama i sugrađanima što su nas podržali i pokazali da su uistinu zajednica koja skrbi.

U sklopu projekta održalo se i ostvarilo

 • edukativni ciklus radionica o pružanju podrške osobama s Down sindromom
 • edukacija za radu u senzornoj sobi za roditelje djece s Down sindromom
 • edukacija o osmišljavanju i provedbi projekata
 • studijski posjet Centru za ranu invetvenciju u djetinjstvu MURID te mentorska podrška MURIDa
 • radionica korištenja online alata za komunikaciju
 • posjeti i radionice kulturnim insttucijama partnera
 • predstavljanje slikovnica i javna predavanja u gradskim knjižnicama
 • individualni terapijski susreti s edukacijskim-rehabiliatoricama za djecu i osobe s Down sindromom
 • muzikoterapija za djecu i osobe s Down sindromom
 • fizikalna rehabilitacija kod kuće za djecu i osobe s Down sindromom
 • susreli smo se s lokalnim udrugama osoba s teškoćama i invaliditetom i razgovarali o planu poboljšanja za pružanje sveobuhvatne podrške osobama s teškoćama
 • redizajnirana nam je web stranica, organiziran kalendar terapija, a i započeli su pisati svoje blogove Goran, osoba s Down sindromom te Mila, majka dječaka s Down sindromom
 • sve su to pomogli naši volonteri bez kojih ne bismo mogli
 • kao ni bez naših partner

HVALA SVIMA KOJI SU BILI UZ NAS i S NAMA!

Vidimo sE u zajednici koja skrbi!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stajališta izražena na ovoj stranici isključiva su odgovornost Udruge za sindrom Down – Rijeka 21 i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Organizacija aktivnosti sufinancirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 494.363,08 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 74.154,46 kn i iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 420.208,62 kn.


Search
Close this search box.