Postani član ili volonter

Kako postati članom udruge

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja prihvaća Program rada i Statut Udruge. Članom Udruge može postati i strani državljanin. Članom Udruge može postati i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja prihvaća Program rada i Statut Udruge.

Članovi Udruge mogu biti:

  • redovni članovi 
  • počasni članovi 
  • nominalni članovi
 

O prijmu redovnih članova odlučuje Upravni odbor na temelju pristupnice. Počasnim članom može postati punoljetna poslovno sposobna osoba koja je zaslužna za unapređivanje nekih od ciljeva Udruge. O prijmu počasnog člana odlučuje Skupština Udruge na temelju preporuke Upravnog odbora.

Nominalni članovi Udruge mogu biti osobe koje sukladno članku 4. (St. 1 i 2) Zakona o udrugama ne mogu biti redoviti članovi Udruge.

Search
Close this search box.