Zajednica skrbi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Naziv projekta 

ZAJEDNICA SKRBI (UP.04.2.1.11.0139)

Korisnik i partnerstvo

Projekt provodi Udruga za sindrom Down Rijeka 21 u partnerstvu s Udrugom CTK Rijeka, Udrugom Muzikopter, Gradom Rijekom, Gradskim kazalištem lutaka Rijeka, Gradskom knjižnicom Rijeka te Gradskom knjižnicom i čitaonicom Viktor Car Emin Opatija.

Kratki opis projekta 

Projektom ZAJEDNICA SKRBI unaprijedit će se kapaciteti OCD-a za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe osoba s Down sindromom (ODS) u Primorsko-goranskoj županiji. Nizom edukacija koje će provoditi partneri između sebe te uz podršku stručnjaka projektni konzorcij će se osposobiti za pružanje podrške ODS. U sklopu projekta pokrenut će se nekoliko lokalnih inicijativa s ciljem socijalnog uključivanja i unapređenja kvalitete života ODS. U suradnji s lokalnom zajednicom izradit će se plan pružanja podrške osobama s poteškoćama, s fokusom na krizne situacije.

Cilj projekta ZAJEDNICA SKRBI jest jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa podrške i pokretanja suradnje s relevantnim dionicima u lokalnoj zajednici za pružanje sveobuhvatne podrške osoba s Down sindromom.

Očekivani rezultati projekta

 1. Provedena je Edukacija o osmišljavanju i provedbi projekata za rad u području socijalnog uključivanja i obrazovanja, u kojoj je sudjelovalo minimalno 10 predstavnika partnerskog konzorcija (zaposlenici, članovi, volonteri);
 2. Provedena je Edukacija za rad u senzornoj sobi, u kojoj je sudjelovalo minimalno 10 osoba (roditelji osoba s Down sindromom, članovi udruge Rijeka 21, stručni suradnici i volonteri);
 3. Održan je ciklus od 5 edukacija za pružanje podrške osobama s Down sindromom;
 4. Organiziran je studijski posjet organizaciji MURID u kojem je sudjelovalo 8 osoba;
 5. Organizirana je dvodnevna radionica korištenja online alata u kojoj je sudjelovalo minimalno 10 osoba (zaposlenici, članovi, volonteri partnerskih organizacija);
 6. Izrađen je volonterski program za potporu osobama s poteškoćama (asistent stručnom osoblju u provedbi terapija, asistent osobama s poteškoćama). Raspisan je javni poziv za uključivanje volontera u projektne aktivnosti. Uključeno je 10 volontera u projekt;
 7. Provedeni su individualni terapijski susreti za osobe s Down sindromom za 20 osoba s Down sindromom;
 8. Pokrenut je program Rehabilitacija u kući u koji je uključeno 10 obitelji na području cijele PGŽ;
 9. Pokrenut je program muzikoterapije za osobe s Down sindromom. U programu je sudjelovao 10 osoba s poteškoćama;
 10. Pokrenut je program rane intervencije uz mentorsku podršku stručnjaka iz organizacije MURID.
 11. Održani su posjeti partnerskim organizacijama iz područja kulture (Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Gradska knjižnica Rijeka, Gradska knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin Opatija) te su organizirane radionice primjerene osobama s poteškoćama;
 12. Organizirano je niz 6 predavanja/predstavljanja knjiga stručnjaka i predstavljanja literature za djecu s poteškoćama u razvoju;
 13. Izrađen je online sustav za organiziranje i rezervaciju termina za individualne terapije i program Rehabilitacije u kući;
 14. Pokrenut je blog o suživotu s osobama s Down sindromom;
 15. Razvijen je lokalni plan za pružanje sveobuhvatne podrške osobama s poteškoćama u razvoju.
 

Ukupna vrijednost projekta 

Partnerskim organizacijama dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 494.363,08 kn.

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 74.154,46 kn i iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 420.208,62 kn.

Razdoblje provedbe projekta 

Projekt je započeo 27.12.2021. godine, a traje do 27.06.2023. godine (18 mjeseci).

Kontakt osoba za više informacija 

Anja Štefan, voditeljica projekta

Tel. 098 167 2047

E-mail: anja.siga@gmail.com

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Udruge za sindrom Down – Rijeka 21 i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Udruge za sindrom Down – Rijeka 21 www.strukturnifondovi.hr https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/
Search
Close this search box.