Close
Pružanje zdravstvene, psihosocijalne, pravne i druge pomoći članovima udruge i osobama s DS
 • organiziranje pružanja pomoći članovima udruge,
 • organizacija stalnog Savjetovališta za potrebe članova udruge i javnosti,
 • osiguranje kontinuiranje zdravstvene zaštite osoba s DS (prema uzrastu i specifičnim potrebama, organiziranje specijalističkih pregleda oftalmologa, ORL, kardiologa, fizijatra, stomatologa i dr.)
 • poticanje uključivanja djece sa DS u rani stimulativni tretman, pronalaženje i realizacija osiguranja radnog angažiranja osoba sa DS na jednostavnijim poslovima i pod zaštićenim uvjetima,
 • osiguravanje uvjeta za kvalitetnu provedbu projekta pružanja pomoći i savjetovališta.
Informiranje članova udruge i javnosti o problemima osoba sa DS
 • organiziranje tiskanja povremenih novosti ili pisanih materijala iz dostupne literature,
 • organiziranje Knjižnice stručne literature o osobama s DS i posebnim potrebama razvoja, za članove, stručnjake i javnost,
 • prevođenje i izdavanje naslova s područja o DS
 • objavljivanje tekstova i članaka u medijima o osobama s DS,
 • organiziranje izložbe likovnih uradaka osoba s DS i foto radova s motivima o osobama o DS,
 • organiziranje nastupa poznatih javnih osoba za podršku rada udruge.
Organiziranje tematskih predavanja, seminara i savjetovanja za članove, stručnjake i javnost
 • prikupljanje, prevođenje tekstova i priprema informacija za predavanja, seminara i savjetovanja.
 • kontaktiranje sa stručnjacima izvan udruge na provedbi predavanja,
 • provedba predavanja, seminara i savjetovanja.
Potpora roditeljima novorođene djece sa sindromom Down
 • priprema osnovnog Protokola za informiranje roditelja,
 • redoviti kontakti s zdravstvenim djelatnicima Grada i Županije
 • provedba potpore roditeljima novorođene djece
Okupljanja članova udruge (planiranje, priprema i provedba planiranih aktivnosti)
 • sportsko-rekreativne aktivnosti osoba s DS (organiziranje korištenja dostupnih sportskih objekata, te provedba odgovarajućih specifičnih programa tjelesnog vježbanja za potrebe osoba s DS),
 • društveno-zabavne aktivnosti osoba s DS,
 • stručno vođeni sastanci roditelja radioničko-edukativne naravi,
 • razvojno-igraonične aktivnosti djece s DS (organiziranje dječje igraonice i “knjižnice” didaktičkih dječjih igračaka, te njeno redovito održavanje).
Informiranje zdravstvenih djelatnika i budućih majki o rizicima trudnoće, te poticanje provedbe prenatalne dijagnostike kod visoko rizičnih trudnoća
Suradnja s drugim udrugama i ustanovama koje se bave osobama s DS, te sličnim ili sukladnim aktivnostima u RH
 • pronalaženje optimalnih načina rada, prilagođenih našim uvjetima, za razvoj i obrazovanje osoba s DS,
 • poticanje istraživanja, razvoja i evaluacije novih programa za poboljšanje kvaliteta života osoba s DS.
Suradnja s drugim udrugama za DS u svijetu
 • suradnja s ciljem upoznavanja sa suvremenim (zdravstvenim, obrazovnim i socijalnim) metodama zbrinjavanja potreba populacije osoba s DS s posebnim osvrtom na:
 • novosti u prevenciji rađanja genetički malf. djece,
 • novosti u provedbi ranog stimulativnog tretmana,
 • izobrazbe i specifičnih školskih programa,
 • način organiziranja života osoba s DS izvan porodičnih uvjeta, u manje brojnim zajednicama, s stalnom podrškom manjeg broja stručnog osoblja,
 • prikupljanja sredstava i opreme za rad i osposobljavanje osoba s DS

Sve potrebne informacije u svezi s učlanjenjem, kao i ostale informacije o Udruzi možete dobiti na mobitel 098 442 089 ili možete poslati upit elektroničkom poštom klikom na kontakte.

POSTANI ČLAN ILI VOLONTER