Close

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja prihvaća Program rada i Statut Udruge.

Članom Udruge može postati i strani državljanin.Članom Udruge može postati i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja prihvaća Program rada i Statut Udruge.

Članovi Udruge mogu biti:
• redovni članovi • počasni članovi • nominalni članovi •

O prijmu redovnih članova odlučuje Upravni odbor na temelju pristupnice. Počasnim članom može postati punoljetna poslovno sposobna osoba koja je zaslužna za unapređivanje nekih od ciljeva Udruge. O prijmu počasnog člana odlučuje Skupština Udruge na temelju preporuke Upravnog odbora.

Nominalni članovi Udruge mogu biti osobe koje sukladno članku 4. (St. 1 i 2) Zakona o udrugama ne mogu biti redoviti članovi Udruge.

Pristupnica

 

Verifikacija

Sve potrebne informacije u svezi s učlanjenjem, kao i ostale informacije o Udruzi možete dobiti na mobitel 091-8836723  ili možete poslati upit elektroničkom poštom klikom na kontakte.

POSTANI ČLAN ILI VOLONTER