Zajednica skrbi

Projekt Zajednica skrbi približio se svom kraju. Naš prvi EU projekt proveli smo u partnerstvu s Udrugom CTK Rijeka, Udrugom Muzikopter, Gradom Rijekom, Gradskim kazalištem lutaka Rijeka, Gradskom knjižnicom Rijeka te Gradskom knjižnicom i čitaonicom Viktor Car Emin Opatija. Hvala našim partnerima što su nam dali vjetar u leđa, i hvala svim sugrađankama i sugrađanima […]